RacquetTune appen som kan kontrollera strängningen och svingvikten.

Sten Kaiser och Lennart Sjöberg och jag satt ner i Danderyd Tennisklubbs kafe´ och pratade över en kaffe om Sten´s app för att kolla av strängningen. Hade ingen aning om hur avancerat detta ändock är med en rad faktorer som jag inte visste om. En sak som jag fick lära mig var att det är …